PV Zubří

Rok včelára v článkoch - Apríl

Konečne sa to začína rozbiehať. Život v prírode aj vo včeľom úli. Koncom mesiaca začínajú naplno rozkvitať ovocné sady a v južných oblastiach prvý zdroj znášky – repka olejná. Nastávajúcich 120 dní rozhodne o tom, aká bude úspešná včelárska sezóna.

Na včelnici
Práce na včelnici zo dňa na deň pribúda. Každý zanedbaný úkon sa nám môže nepríjemne odraziť na ekonomike včelárenia. V prvom rade treba vykonať jarnú prehliadku. Treba ju vykonať čo najskôr ako nám to počasie dovolí. Nie je to zvedavosť, ale zhodnotenie aktuálneho stavu včelstva. V južných častiach Slovenska sa dá prehliadka uskutočniť aj koncom marca, v severných väčšinou o pár dní neskôr. Na prehliadku si treba vybrať vhodné počasie. Nie je dobré pracovať pri hraničných teplotách, najmä ak je počasie premenlivé. Treba sa však poctivo pripraviť, aby sme od včiel nemuseli zbytočne odbiehať pre zabudnuté veci. A čo je potrebné k jarnej prehliadke?
Ak včelár včelári v úľoch s odnímateľnými dnami, tak náhradné, čisté a vydezinfikované dná. Ak má včelár staré klasické úle, tak aspoň pár plodísk pre prípad potreby, špachtľu s metličkou a samozrejme nádobu na nečistoty z dna úľa. Ďalej je potrebný zošit na evidenciu stavu včelstva. Veľa včelárov túto pomôcku podceňuje, myslia si, že si všetko zapamätajú, alebo si údaje zapisujú na kúsok papiera a ten nechávajú pod strechou daného úľa. Je to vždy lepšie ako nič, ale zošit je najpraktickejší. Informácie v ňom si včelár odnesie domov a po preštudovaní záznamov z predchádzajúcej prehliadky si vie pripraviť pomôcky pre ďalšiu prehliadku a to konkrétne pre daný úľ. Bohužiaľ, veľa včelárov otázku evidencie podceňuje.
Včelári, ktorí používajú uteplivky si pri prehliadke začiatkom mesiaca buď pripravia suché, alebo si pripravia miesto v závetrí a na slnku, kde im tieto uteplivky počas dňa uschnú. Poruke treba mať, ak ich včelár má, aj pár odložencov s matkami. V prípade bezmatkovosti rodiny sa potom dá situácia riešiť okamžite.
Pri jarnej prehliadke je dôležité zamerať sa na:
- silu včelstva – stačí spočítať počet obsadených rámikov včelami, pozor však na rámiky obsadené len na vrchnej časti, také rodiny sa môžu zdať silné pri pohľade z hora ( normalizované rámiky) ale realita môže byť iná.
- stav zásob – tiež sa dá zhodnotiť pohľadom z hora, ak sú ešte zásoby vo vencoch, je potrebné aby mal včelí chumáč zásoby aj na krajných plástoch z oboch strán. V prípade nedostatku zásob treba včelstvu pomôcť pridaním plástov od iného zdravého včelstva alebo pridať C-M cesto.
- prítomnosť matky - dá sa zistiť jednoducho, či už podľa tvaru chumáča a správania sa včiel, alebo samotnou kontrolou plodovania. Ak matka nie je prítomná a včelstvo je ešte dostatočne silné, treba pridať odloženec s matkou naostro. Ak je počet včiel slabší, treba ho pripojiť k včelstvu s matkou. Je potrebné si uvedomiť jedno – so slabou rodinou je veľa roboty a málo úžitku. Radšej včelstvá pospájať a vo vhodnom čase narobiť odložence, ako sa celú sezónu trápiť so slabochom.
- kvalitu matky – pri prehliadke rámikov hodnotíme aj kvalitu plodu. Ak je plod pekne zaviečkovaný, súvislý a matka intenzívne kladie, je všetko v poriadku. Ak je plod medzerovitý ale zdravý, matka začína mať problémy a včelstvo si treba zaznačiť medzi prvé na výmenu matky. Ak máme náhradné matky, treba ju vymeniť okamžite, v tomto čase ešte nie sú problémy s výmenou.
- zdravotný stav – v tomto období sa môže začať objavovať zvápenatenie včelieho plodu. Odporúčam neliečiť, ale matku čím skôr vymeniť. Pri prehliadke sa treba zamerať hlavne na choroby plodu podliehajúce hláseniu – moru a hnilobe. Už pri medzerovitom plode treba prezrieť dná prázdnych buniek, či sa na nich nevyskytuje príškvar , typický pre mor. Podozrivé sú aj všetky volné, nevyliahnuté bunky, v tomto prípade treba otvoriť viečko a presvedčiť sa, či je tam zdravá larva alebo glejovitá hmota. V podozrivom prípade sa treba spojiť s inšpektorom zdravia včiel. Prehliadke plodu by sa mal poctivo venovať každý včelár, odfláknutím tohto úkonu ohrozuje nielen budúcnosť svojho včelárenia, ale aj včelárov vo svojom okolí.
- stav rámikov – ak sa vo včelstve nachádzajú staré rámiky, ktoré z rôznych príčin neboli vyradené v predchádzajúcej sezóne, je vhodné ich vybrať a nahradiť svetlejšími rámikmi a v čase znášky aj medzistienkami alebo stavebnými rámikmi.
- stav vnútorného prostredia úľa – pri odnímateľných dnách vymeniť zimné dno za čisté a vydezinfikované. V prípade pevných úľov, vyškrabať a vyzametať dno do čista, odpad zbierať do nádoby na to určenej a neskôr ho spáliť. Ja viem, že je to neekologické, ale v tomto prípade potrebné, oheň likviduje všetky zárodky možných chorôb. Výsledky jarnej prehliadky si treba poctivo zapísať. Z týchto záznamov môžeme čerpať v nasledujúcich týždňoch a maximálne si zracionalizovať prácu pri včelách. Pri jarných prehliadkach mnoho včelárov zužuje včelstvá na počet obsadených rámikov. Neodsudzujem to, len si treba uvedomiť, že zúženým včelstvám treba venovať viacej pozornosti pri postupnom rozširovaní, aby neprebehli rýchlo do rojovej nálady.
Keďže apríl je mesiac dosť premenlivý čo sa týka počasia, je potrebné sledovať predpovede, najmä dlhodobé. Dnes každá televízia uvádza 7-10 dňové predpovede alebo sa dá využiť aj internet. Podľa nastávajúceho počasia sa totiž dajú plánovať práce pri včelách. Rozširovať včelstvá nadstavovaním medníkov, prevesovanie plodu alebo pridávanie nadstavkov je dosť rizikové, ak má prísť dlhšia studená perióda. Na druhej strane, treba si uvedomiť, že sila včelstva rastie aj za zlého počasia, včely sa liahnu aj keď lietavky nelietajú, a koncom mesiaca pri znáške z repky musí mať včelstvo dostatok priestoru na med, peľ a matka na plodovanie. Ak tieto podmienky nemá, môže sa dostať do rojovej nálady.
Opisovať spôsoby rozširovania včelstva stavebnými rámikmi, medzistienkami alebo medníkmi nebudem. Závisí to totiž od včelára, typu úľa, spôsobu včelárenia a dnes má pomaly každý svoj systém. Rozdielne spôsoby sú pri ležanoch, dvoj či trojpriestorových úľoch alebo NN systéme. Treba sa držať zásady, že včelstvo musí mať dostatok priestoru na sladinu aj v prípade nárazovej znášky v tomto mesiaci z repky, priestor na uloženie peľových zásob, ktoré v prípade repky obmedzujú matku v plodovaní, priestor pre kladenie matky a možnosť stavby stavebných rámikov alebo medzistienok. Ak nastane nedostatok len v jednej z týchto podmienok, môže nastať rojová nálada. A ak matka pochádza z rojovej materskej bunky z predchádzajúceho roka, je to takmer istota.
Začiatkom mesiaca, v prípade priaznivého počasia, včelári, zaoberajúci sa zberom peľu, nasadzujú peľochytové mriežky. Tým pripravia včelstvá na zber peľu z repky, keď je ho naozaj prebytok. Kočujúci včelári potrebujú zabezpečiť prehliadku včelstiev pred vykočovaním, musia sa dodržať všetky veterinárne predpisy. Keďže počasie je premenlivé, netreba si tento úkon nechávať na poslednú chvíľu.

Peľochyty
V súčasnej dobe, keď sú ceny medu také aké sú, snažia sa niektorí včelári zlepšiť si ekonomiku aj zberom peľu. Je to však činnosť časovo náročná a nie každý sa jej môže venovať. Z mojej praxe a z poznatkov získaných na výstavách a od kolegov včelárov, môžem opísať tri typy peľochytov.
- Peľochyt, ktorý je súčasťou odnímateľného dna. Jedná sa o vysoké dno, do ktorého sa v čase zberu zasúva peľochytová mriežka a zberná nádoba sa vyberá zozadu úľa. Chybou väčšiny včelárov, ktorí si dná vyrábajú svojpomocne je, že v čase výroby dna vôbec nerozmýšľajú o zbere peľu, takže dno tomu ani neprispôsobia. Dorábanie peľochytu do dna je neskôr problematické, ale dá sa zvládnuť. Takto konštruované dná sú funkčné aj bez peľochytu, v dnešných úľových zostavách a v ich konštrukčných návodoch sa s peľochytovou mriežkou už počíta.
- Predný peľochyt. Používal sa väčšinou v minulosti, ale vídať ho aj dnes. Bol to jediný typ, ktorý sa dal použiť na klasický úľ bez odnímateľného dna. Upínal sa pred letáčový otvor úľa a peľochytová mriežka bola prekážkou pre včely pred vletom do plodiska. Zberná nádoba na peľ sa vyberala spredu , v prípade slabého vetrania a tepla včely vytvorili chumáč na peľochyte a nádoba na peľ sa problematicky vyberala. Peľochyt musí mať striešku, ktorá presahuje do strán, aby v prípade zlého počasia do peľu nenapršalo. Aj uzatvorenie včelstva s takto nasadeným peľochytom pri premiestňovaní je problematické, ale včelári používajúci tento systém to už vyriešili.
- Odnímateľný peľochytový rám. Jedná sa o rám s peľochytovou mriežkou, ktorý sa vkladá medzi dno a prvý nadstavok. Peľ padá do zbernej nádoby cez zasieťované dno, to sa vyberá zozadu, a letáčovou vložkou sa z prednej časti otvára alebo zatvára peľochyt.
Peľochyt ako taký sa nevyrába v typizovanej forme. Každý si ho väčšinou vyrobí alebo dá vyrobiť podľa svojich predstáv, takže pri posledných dvoch typoch existuje neskutočné množstvo tvarov a foriem. Na vzhľade však nezáleží, dôležitá je funkčnosť. Na internete sa vedie diskusia, ktorý typ je lepší, z vlastných skúseností si dovolím tvrdiť, že až také rozdiely medzi predným a spodným peľochytom nie sú. Rozdiel je len v pohodlnosti pri zbere peľu. Slabo vetraný úľ s vylihujúcimi včelami na peľochyte nie je žiadne výhra. Ale aj tento problém sa dá zvládnuť a vyriešiť.

NN včelárenie
Na rozdiel od dvojpriestorových úľov je začiatok sezóny pri NN systéme kľudný. Včelstvá vyzimovali v 3NN nadstavkoch. Pohľadom cez durofol sa zistí kondícia a stav zásob. Kombinácia poznatkov z vrchu a z podmetovej podložky nám presne určí sledované parametre. V prípade neistoty nie je problém odpáčiť dva NN od seba a zhodnotiť stav chumáča. Pri dostatku zásob netreba so včelstvom nič robiť. Mladá matka, dostatok zásob, priestoru, peľu, sú predpoklady na bezproblémový chod včelstva. Pri silnom včelstve je prechod medzi zimnou a letnou generáciou takmer nepostrehnuteľný. Stagnovanie rozvoja, alebo zoslabnutie sa takmer nevyskytuje. Podľa predpovede počasia je dobré si doma pripraviť NN s rámikmi. Pripravíme si NN s vystavaným panenským dielom a stavebným rámikom a NN s medzistenami + vystavané rámiky. Ak je to potrebné ešte pred znáškou sa rozšíri včelstvo o NN s panenskými rámikmi a v prípade nadbytku zásob sa tieto presunú na dno pod plodisko. Tesne pred znáškou z repky alebo na jej začiatku sa pridáva NN s medzistenami a v produkčných včelstvách aj materská mriežka. Niektorí včelári mriežku nepoužívajú, ja, keďže na odvčelnenie používam výklzy, áno. Ak pridávam NN s medzistenami už v znáške, roztrhnem plodisko a vrchnú zaplodovanú časť bez matky dávam na materskú mriežku. Namiesto vrchnej časti sa pod mriežku dostane NN s medzistenami. Po 7-10 dňoch používam zaplodovanú časť bez otvoreného plodu a materských buniek na tvorbu odložencov. O tom však až o mesiac. Rozširovanie včelstiev o NN je bezproblémové. Dopomáha tomu aj fakt, že pridávam NN medové po vytočení medu. Je až neuveriteľné s akou intenzitou včely obsadajú a prijímajú tento nový priestor.

Trochu kritiky
V poslednom období je neustálym problémom výskyt antibiotík v mede. Existuje totiž časť včelárov, ktorí na začiatku sezóny podnecujú včelstvá cukrovým roztokom s prídavkom antibiotík a tvrdia, že to ozdraví včelstvo a urýchli rozvoj. Namiesto toho, aby zazimovali silné včelstvo s kvalitnou matkou, používajú takýto doping a kazia meno slovenského včelára a medu. Ďalšia skupina podáva antibiotiká preventívne proti moru, hoci tieto antibiotiká mor neliečia, len tlmia. Na jednej prednáške pred rokmi v Bratislave hovoril o tom aj rakúsky včelár, ktorý povedal, že v Rakúsku to bola tradícia, ktorá sa dedila z otca na syna. Možno aj u nás sa táto teória dedí, ale treba si uvedomiť, aké to má dôsledky. A žiadnemu včelárovi nie je príjemné, keď ho hodia do jedného vreca s takýmito antibiotikovými hazardérmi. Alebo kým nebude tvrdý postih sa situácia nevyrieši?

Trochu internetu
V tomto období je najvyšší čas rozhodnúť sa, pre ZO, kam nasmerujú svoju exkurziu alebo včelársku nedeľu. Medzi nami je dosť včelárov, ktorí majú čo ukázať a na takéto zájazdy sú aj pripravení. Treba sa s nimi dohodnúť, zabezpečiť termín a zaslať požiadavky na prednášané témy. Je sa čo učiť aj u našich susedov.
Tu je jedna www.naturproduct.sk , alebo na www.apiscech.cz si dohodnúť návštevu u komerčného včelára.

◄ Predchádzajúci článok     Ďalší článok ►