PV Zubří

Pracovisko

Niečo z histórie

Pokusný včelín v Zubří bol založený v roku 1953 a jeho základný kameň položil učiteľ z Valašského Meziříčí, pán Albín Mareček, ktorý sa následne stal jeho prvým vedúcim. Na poste včelára pobudol až do roku 1970, kedy ho vystriedali pán Alois Trefílek (1970 - 1978), pán Josef Ručka (1979 - 1987), pani Božena Mizerová (1988 - 1996) a Ing. Květoslav Čermák, CSc. (1997 - 2008). 1. mája 2008 nastúpil na miesto vedúceho včelára PV Zubří RNDr. Igor Dibus.

V r. 1958 PV Zubří získal Výzkumný ústav včelařský v Dole, s.r.o. a stal sa jednou zo šiestich pokusných staníc.

S modernizáciou pracoviska začal Ing. Čermák a v súčasnosti sú všetky včelstvá v úľovej zostave Optimal umiestnené na dvoch stanovištiach. V roku 2008 bol k PV Zubří prikúpený pozemok s rozlohou 30á, ktorý slúži hlavne na chov matiek.